About

Stowarszyszenie Polaków “Biały Orzeł”

White Eagle Polish Association

The White Eagle Polish Association is a non-profit organization, founded to maintain and promote Polish culture in Victoria. The Association aims, among others, to maintain and promote Polish culture, preserve traditions and help Polish immigrants adjust to life in Canada. The headquarters of the Association is the White Eagle Hall, which is the focal point of Polish cultural activities in Victoria.

Zarząd Stowarszyszenia “Biały Orzeł”

The Board Of The Polish Association

President / Prezes: Waldemar Biernacki

Vice President / Zastępca Prezesa: Stan Dżbik

Treasurer / Skarbnik: Małgorzata Mierzwinski

Vice Treasurer / Zastępca Skarbnika: Bogdan Sokol

Secretary / Sekretarz: Irena Lompart

Vice Secretary / Zastępca Sekretarza: Ryszard Rudzki

Members / Członkowie:

Anita Foster

Krystyna Rucki

Henryk Benc

Krzysztof Karolak

Malgorzata Krawiec

Pavol Krestan

Stefan Lejer

Aleksandra Wojda

Komisja Rewizyjna-Auditing Committee
Alicja Rudzki
Charlie Paluch
Ewa Lis
Stanisław Planeta

Sąd koleżeński – Court of Honor
Anna Benc
Czesława Jakubowska
Aleksandra Warchałowska